poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:35

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę łączy dosyłowych dla sygnału "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Emitel S.A.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ofertę.

Oferta 1:
Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Punktacja ofert:

Nr oferty Liczba punktów w kryterium cena Łączna punktacja
1 100,00 100,00

Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie została odrzucona, spełnia wymogi określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów, postępowanie nie zostało unieważnione.

Dodatkowe informacje

  • Udostępniający: Mirosław Majka
  • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:35

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top