Strona podmiotowa Polskiego Radia Rzeszów S.A. w Biuletynie Informacji Publicznej utworzona została na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z 2001 r.) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619 z 2002 r.). BIP oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Polskiego Radia Rzeszów S.A. a nieudostępnione w Biuletynie, dostępne są w siedzibie spółki mieszczącej się w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 3.

Dane teleadresowe:

Pełna nazwa:

"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna w Likwidacji

 

Nazwa skrócona:

Polskie Radio Rzeszów S.A. w Likwidacji

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top