Firma spółki brzmi: "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna".
Spółka może używać skrótu firmy: "Polskie Radio Rzeszów S.A.".

Siedzibą Polskiego Radia Rzeszów S.A. jest miasto Rzeszów.

Polskie Radio Rzeszów S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. nr 7, poz.34 z późniejszymi zmianami), ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

Spółka działa jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał akcyjny wynosi 693.100 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych) i dzieli się na 6.931 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej sto złotych każda.

Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa.

Numer NIP: 813-00-14-447

Numer REGON: 690271718

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 19.12.2002 r. Polskie Radio Rzeszów S.A. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000144370.

Czytany 19494 razy Ostatnio zmieniany 17 maj 2021

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top