piątek, 22 listopad 2019 13:21

Zestawienie ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający - "Polskie Radio Rzeszów" S.A. - podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę łączy dosyłowych dla sygnału "Polskiego Radia Rzeszów" S.A.:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 401.353,00 zł, brutto.

Zestawienie ofert:

Oferta 1:

  • Emitel S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
  • cena: 292.248 zł, brutto
  • termin wykonania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • okres gwarancji: -
  • warunki płatności: -

Dodatkowe informacje

  • Udostępniający: Mirosław Majka
  • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top