Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz jej dystrybucję dla budynków Polskiego Radia Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, w okresie 12 miesięcy.

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz jej dystrybucję odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2020.833 ze zmianami) 

 

Zapotrzebowanie na moc czynną pobieraną przez wyposażenie budynków Polskiego Radia Rzeszów S.A. (moc czynna umowna) wynosi 70 kW.

 

Dostawa energii dwoma kablowymi liniami energetycznymi stanowiącymi istniejący element infrastruktury Polskiego Radia Rzeszów S.A. 

 

Miejscem dostarczenia i odbioru energii elektrycznej oraz miejscem rozgraniczenia własności urządzeń są zaciski wyjściowe szyn SZR NN.

 

Miejscem pomiaru energii elektrycznej oraz miejscem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych jest rozdzielnia elektryczna Polskiego Radia Rzeszów S.A.

 

Zamawiający dotychczas pracował w taryfie C22b (zróżnicowane ceny w zależności od pory dnia, wybór ze względu na charakter obciążenia w czasie doby) potencjalny dostawca powinien zaproponować optymalną taryfę.

Wykonawca powinien przedstawić koncesję na dystrybucję oraz obrót energią elektryczną

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi kompleksowej przy zachowaniu następujących parametrów jakościowych energii elektrycznej w miejscu dostarczenia dla sieci funkcjonującej bez zakłóceń:

  1. w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej w oparciu o ustawę z dnia
    10 kwietnia1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2020.833 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
  2. w zakresie niezawodności i ciągłości świadczenia usług dystrybucji:
  • dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
  • przerwy planowanej - 16 godzin,
  • przerwy nieplanowanej - 24 godzin,
  • dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć w przypadku:
  • przerwy planowanej - 35 godzin,
  • przerwy nieplanowanej - 48 godzin.

 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy to ok. 210 000 kWh.

Prognozowany udział w całkowitym zużyciu energii w porze nocnej to ok 33%.

Termin składania ofert upływa 16.11.2020 r. o godz. 12:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Osoba kontaktowa w sprawie ofert – Jacek Kędzierski, telefon 017 87 50 510, 602 741 326 w godzinach 9:00 do 15:00.

Załączniki
Czytany 3538 razy Ostatnio zmieniany 09 listopad 2020

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top