„Polskie Radio Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów ogłasza przetarg na świadczenie usługi emisji programu radiowego, którego nadawcą jest „Polskie Radio Rzeszów” S.A. z obiektu nadawczego RTCN Przemyśl (102 MHz), w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia).

Udział w postępowaniu nie jest uzależniony od niesienia wadium.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Zasady udziału w postępowaniu określone zostały w Warunkach Zamówienia, które znajdują się na stronie www.bip.radio.rzeszow.pl w zakładce ogłoszenia.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2020 roku do godz. 12:00 w sekretariacie „Polskiego Radia Rzeszów” S.A., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Czytany 2908 razy Ostatnio zmieniany 29 maj 2020
Top