„Polskie Radio Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów ogłasza przetarg na świadczenie usługi emisji programu radiowego, którego nadawcą jest „Polskie Radio Rzeszów” S.A. z obiektu nadawczego RTCN Przemyśl (102 MHz), w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia).

Udział w postępowaniu nie jest uzależniony od niesienia wadium.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Zasady udziału w postępowaniu określone zostały w Warunkach Zamówienia, które znajdują się na stronie www.bip.radio.rzeszow.pl w zakładce ogłoszenia.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2020 roku do godz. 12:00 w sekretariacie „Polskiego Radia Rzeszów” S.A., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Czytany 3127 razy Ostatnio zmieniany 29 maj 2020

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top