14 czerwiec 2017

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę emisji programu radiowego, którego nadawcą jest Zamawiający, z obiektu nadawczego n/w będącego w dyspozycji EMITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: RTON Bieszczady, Góra Jawor (99,2 MHz) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: EMITEL sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.

W postępowaniu złożono jedną ofertę:

EMITEL sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa

Liczba punktów oferty w kryterium cena: 100,00

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Postępowanie nie zostało unieważnione przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje
  • Udostępniający Mirosław Majka
  • Wytwarzający/Odpowiadający Małgorzata Polak
Top