Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ofertę.
  1. PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
Punktacja ofert:

Nr oferty Liczba punktów
w kryterium cena
Łączna punktacja
1 100,00 100,00

Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie została odrzucona, spełnia wymogi określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dodatkowe informacje

  • Udostępniający Mirosław Majka
  • Wytwarzający/Odpowiadający Małgorzata Polak

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top