Polskie Radio Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów ogłasza przetarg na świadczenie usługi emisji programu radiowego, którego nadawcą jest „Polskie Radio Rzeszów” S.A. z obiektu nadawczego Tarnobrzeg (90,3 MHz), w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia).

Udział w postępowaniu nie jest uzależniony od niesienia wadium.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Zasady udziału w postępowaniu określone zostały w Warunkach Zamówienia, które znajdują się na stronie www.bip.radio.rzeszow.pl w zakładce ogłoszenia.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.05.2019 roku do godz. 12:00 w sekretariacie „Polskiego Radia Rzeszów” S.A., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 roku. o godz. 12:30 w gabinecie Głównego Inżyniera „Polskiego Radia Rzeszów” S.A., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

Dodatkowe informacje
  • Udostępniający: Mirosław Majka
  • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 174 razy Ostatnio zmieniany 23 kwiecień 2019

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top