Określenie zakresu zamówienia energii elektrycznej dla Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Tematem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz jej dystrybucję dla budynków Polskiego Radia Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, w okresie 12 miesięcy.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz jej dystrybucję odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz.U.2018.755 ze zmianami).

Zapotrzebowanie na moc czynną pobieraną przez wyposażenie budynków Polskiego Radia Rzeszów S.A. (moc czynna umowna) wynosi 70 kW.

Dostawa energii dwoma kablowymi liniami energetycznymi stanowiącymi istniejący element infrastruktury Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Miejscem dostarczenia i odbioru energii elektrycznej oraz miejscem rozgraniczenia własności urządzeń są zaciski wyjściowe szyn SZR NN.

Miejscem pomiaru energii elektrycznej oraz miejscem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych jest rozdzielnia elektryczna Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Zamawiający dotychczas pracował w taryfie C22b (zróżnicowane ceny w zależności od pory dnia, wybór ze względu na charakter obciążenia w czasie doby) potencjalny dostawca powinien zaproponować optymalną taryfę.

Wykonawca powinien przedstawić koncesję na dystrybucję oraz obrót energią elektryczną.

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi kompleksowej przy zachowaniu następujących parametrów jakościowych energii elektrycznej w miejscu dostarczenia dla sieci funkcjonującej bez zakłóceń:

 1. w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (tj. Dz.U.2018.755 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 2. w zakresie niezawodności i ciągłości świadczenia usług dystrybucji:
  • dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
   • przerwy planowanej - 16 godzin,
   • przerwy nieplanowanej - 24 godzin,
  • dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć w przypadku:
   • przerwy planowanej - 35 godzin,
   • przerwy nieplanowanej - 48 godzin.

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy to ok. 217 000 kWh. Prognozowany udział w całkowitym zużyciu energii w porze nocnej to ok. 31%.

Termin składania ofert upływa 12.11.2018 r. o godz. 12:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Osoba kontaktowa w sprawie ofert - Jan Markowicz, telefon 17 87 50 510 w godzinach 9:00 do 15:00.

 

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej termin składania ofert został przedłużony do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

Załączniki
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 411 razy Ostatnio zmieniany 09 listopad 2018

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top